KinderKunstClub

Licht en Schaduwspel

tu

 

PROJECTIEPROJECT

 Informatie  Verantwoording  Jan Kassiesprijs   Circus  Aladdin  Wereldreis  Maaltijd  Lopend Vuurtje

 

MAALTIJD

 

 

Maaltijd is een op maat gemaakt project voor 24 leerlingen groep 6, 7 en 8 van de Islamitische brede school El Kadisia in Amsterdam Slotervaart. De lessen vonden plaats in oktober  en november 2004 en het project werd afgesloten met een voorstelling in de van Eesterenzaal.

Het thema "eten" werd op alle mogelijke manieren verbeeldt en uitgevoerd. We haakten hierbij in op het thema van de activiteitenweek "Honger in de wereld" naar aanleiding van de bezinning tijdens de Ramadan. En dat 8 lessen lang.

De vragen die wij stelden waren: wat eet je, waar komt dat eten vandaan, hoe bereid je dat, hoe schrijf je dat, hoe verbeeld je dat. Aan de hand van een vragenformulier dat vooraf in de klas werd behandeld, prikkelden wij de leerlingen om na te denken over wat zij eten en wanneer ze wat eten. Hun antwoorden werden gebruikt als basis voor het project.

 

 

Indeling:

Er deden 24 leerlingen mee aan het project. Uit elke deelnemende klas 8 leerlingen die weer als groep bij elkaar bleven. Zo ontstonden 3 groepen die elkaar gedurende 9 ochtenden achtereenvolgens in lessen van 1 uur afwisselden. De generale repetitie en de voorstelling werd op 1 dag uitgevoerd.

De 3 groepen verbeeldden elk een deel van de dag:de ochtend met opstaan en ontbijt, de middag met lunch, spel en school, de avond met diner, tv, (voor)lezen! en naar bed gaan.

Lesopbouw:

Bij de El Kadisia werkten we vooral vanuit de taal (klank, ritme, betekenis, schrift enz.).

Eerst werden in 3 lessen spelenderwijs met klank, geluid, spraak en zang een geluidsstuk gecomponeerd. Hierbij werd o.a. de klank, ritme van woord en tekst onderzocht en hoe je met behulp van intonatie en toevoegen van emotie de betekenis van taal kunt be´nvloeden.

Tijdens de volgende 3 lessen werden schaduwbeelden gemaakt waarbij (geschreven) teksten in combinatie met voorwerpen, figuren en spel met eigen lichaam het visuele gedeelte van taal de aandacht kreeg. We maakten hierbij o.a. gebruik van woorden die zijn samengesteld uit meerdere woorden met een eigen betekenis, zoals spiegel-ei, boeren-huts-pot en hagel-slag. Ook maakten we gebruik van het ritueel van eten en van tegenstellingen als arm - rijk, honger - overvloed, delen - buitensluiten.

In de laatste 3 lessen werd beeld en geluid samengevoegd en gewerkt naar een samenhangende presentatie. Hier werden taken verdeeld en verantwoordelijkheden toegewezen.

 

Presentatie:

Tijdens de generale repetitie speelden en ervoeren de 3 groepen voor het eerst de volledige productie. Hier letten we vooral op de logistiek; hoe kom je op, waar moet je staan, hoe ga je af (letterlijk).

p