KinderKunstClub

Licht en Schaduwspel

tu

 

TOVERLICHT

Workshops:

Schoolprojecten:

OCCInIt  

El Kadisia 2008

 

 

Toverlicht komt voort uit een samenwerking van de cultuureducatiegroep Projectie Project en beeldend theatergroep Musiscoop.

Projectie Project is een schimmenspel van licht- en schaduwbeelden, waarbij kinderen op alle mogelijke manieren meewerken aan het maken van een voorstelling.

Ze leren decormaker, acteur en regisseur zijn. Ze leren met beeldende middelen verhalen vertellen, vormgeven, werken met licht en schaduw, het bedienen van een overheadprojector en alles wat er verder komt kijken bij het maken van een voorstelling.

Musiscoop maakt magische voorstellingen met projecties van toverlantaarns en live muziek.

Musiscoop is een initiatief van beeldend kunstenaar Ida Lohman die sinds 1997 werkte aan hedendaagse, experimentele toverlantaarnvoorstellingen. Sinds haar overlijden in 2007 zet de groep Musiscoop haar levenswerk voort. www.musiscoop.nl

De begeleidende kunstenaars van Toverlicht zijn:

Marie Raemakers, beeldend kunstenaar, Projectie Project, toverlantaarnspeler en beeldproductie bij Musiscoop.

Rob Logister, beeldend kunstenaar en vormgever, Projectie Project, rekwisiteur Toverslag Musiscoop.

Axel Schappert, bastrombone- en tubaspeler, componist en muzikant bij Musiscoop

Workshops: OCCInIt  

Na een voorstelling van Musiscoop is er de mogelijkheid de workshopToverlicht  te boeken.

Tijdens deze workshop gaan de kinderen zelf een toverlantaarnfiguur knutselen dat aan het eind van

de les als lichtbeeldprojectie aan elkaar gepresenteerd wordt. Dat gebeurt met een korte geimproviseerde mondelinge of muzikale aankondiging.

Schoolprojecten: El Kadisia 2008

Speciaal voor de basisschool is het schoolproject Toverlicht ontwikkelt waarbij de elementen

"taal en verhaal" als uitgangspunt genomen zijn. Bij dit project wordt nauw samengewerkt met de leerkracht en de voorleesvrijwilligers van de betreffende school.

Taal en verhaal wordt op een manier benaderd waarbij de kinderen hun eigen creativiteit ontwikkelen.

Door taal te visualiseren wordt die tastbaarder, hanteerbaarder en onderdeel van het verhaalspel.

Beeld, geluid, woord en spel worden met grote analoge projecties tot een levend prentenboek samengebracht.

 

p